Erstatning ved scooterulykke – Din rett til erstatning

Erstatning ved scooterulykke – Din rett til erstatning

Utsatt for en scooterulykke? Da har du krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Fører av scooteren vil som regel komme dårligere ut av trafikkulykken ved sammenstøt med andre motorkjøretøy. Det er viktig at du kjenner dine rettigheter til erstatning ved personskade. Vårt advokatfirma har advokater som har personskade og erstatningsrett som sitt spesialfelt. Vi har håndtert mange scooterulykker. Ta gjerne kontakt med advokat for en uforpliktende samtale eller gratis vurdering av saken.

Rett til erstatning ved scooterulykke

En scooter regnes på lik linje med moped som et motorkjøretøy. Dersom du som fører eller passasjer blir påført personskade ved scooterulykke vil du være dekket av scooterens ansvarsforsikring. Erstatningsansvaret for scooteren er objektivt og rett til erstatning gjelder uavhengig om det er noen som kan bebreides for scooterulykken.

Erstatningsutmåling ved scooterulykke – hva og hvordan beregnes erstatningen ved scooterulykke?

Erstatningsutmåling ved scooterulykke reguleres av den alminnelige erstatningsretten, jfr. skadeerstatningsloven § 3-1. Det er normalt at erstatningen inndeles etter følgende erstatningsposter:

  • Lidt og fremtidig inntektstap.
  • Lidt og fremtidig merutgift
  • Menerstatning (tapt livsutfoldelse)
  • Tap av evnen til å utføre arbeid i hjemmet.
  • Oppreisningserstatning (tort og svie)

Du kan lese nærmere om de enkelte erstatningsposter i artikkelen som omhandler erstatningsutmåling ved personskade.

Anbefaling ved scooterulykke – trenger jeg advokat?

Vår anbefaling er at du tar kontakt med advokat så tidlig som mulig ved scooterulykke. Det er ikke nødvendig at oppdrag etableres. Ved kontakt med advokat vil du kunne få oversikt og råd om videre fremdrift overfor forsikringsselskapet og hva slags erstatning du kan forvente å få. Ønsker du en uforpliktende samtale med advokat? Ta kontakt med vårt advokatfirma og en av våre personskadeadvokater vil ringe deg opp.

Rett til kostnadsfritt advokatbistand ved scooterulykke

Forsikringsselskapet (der ansvarsforsikringen er tegnet) er pliktig til å dekke dine advokatkostnader ved krav om erstatning etter scooterulykke. Dette er forankret i lovgivningen, jfr. skadeerstatningsloven § 3-1. Advokatregningen betales følgelig av forsikringsselskapet. Vi ordner med nødvendige papirer til forsikringsselskapet og passer alltid på at forsikringsselskapet bekrefter dekning av juridisk bistand før vi setter i gang med saken.

Vårt advokatfirma har advokater som er spesialister på personskade og bistår klienter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale eller gratis vurdering av saken. Det er alltid gledelig å bli kontaktet.