Kondemert bil – opplysning om kollisjonsskade

Kondemert bil – opplysning om kollisjonsskade

Fra tid til annen forekommer det kollisjoner der forsikringsselskapet overtar vraket. Ved større kollisjonsskader blir bilen kondemnert. Har du kjøpt en bil som har vært kondemnert uten å få tilstrekkelige opplysninger? Da kan det lønne seg å ta kontakt med oss.

Austin Lyngmyr driver inforsiden advokatveiledning.no. Også på denne siden kan du lese en rekke artikler om biljuss.

Kondemnert bil – forsikringsselskapet har «avskiltet» bilen

Når en bil blir kondemnert er det fordi forsikringsselskapet mener det ikke er økonomisk interessant å bygge bilen opp igjen. Kollisjonsskaden har medført en såpass høy skadepris at man ikke ønsker å fikse opp igjen bilen. En kondemnert bil blir imidlertid solgt til verksteder som kan bygge opp igjen bilen. Det er således fullt mulig å få bilen på veien igjen selv om den har vært kondemnert.

Opplysninger til kjøper

Ved salg av en bruktbil til forbruker må selger opplyse om bilens totale skadeomfang. Dersom bilselger verker opplyser om det totale skadeomfanget eller om at bilen har vært kondemnert vil det være en opplysningsvvikt. Det er selger som må sannsynliggjøre at tilstrekkelige opplysninger er gitt. Slike opplysninger kan gis enkelt i kontrakt eller i annonse ved salget. Vi ser imidlertid stadig tilfeller hvor selger ikke har opplyst om verken tidligere skadeomfang og heller ikke noe om kondemnasjonen. Dette er ikke særlig lojalt mot kjøper at bilen. Ofte vil det hefte en betydelig usikkerhet rundt en bil som har vært kondemenert. Særlig dersom den er av nyere dato og det ikke er lenge siden kondemnasjonen. I tillegg har manglende opplysninger om tidligere kollisjonsskade en prisdempende effekt. Det er eksempler fra FTU der bilforhandlere vurderer en kondemnert bil til 30% mindre verdt enn tilsvarende bil uten denne skadehistorikken. Hvis selger har vært klar med sine opplysninger i kontrakt eller annonse har du ikke så mye å komme med. Velger du å kjøpe en tidligere kondmenert bil, eller overser dette i kontrakt/annonse, har du en tynn sak. Det er ikke noe forbud mot å selge kondmennerte biler.

Bilen har vært kondemnert – hva gjør jeg?

Oppdager du at bilen har vært kondemnert, og det ikke følger av avtalen(kontrakt,annonse), bør du ta kontakt med advokat. Austin Lyngmyr har betydelig erfaring med denne type saker. Ofte løser sakene seg på en grei måte, men om nødvendig kjører vi også disse sakene i retten eller i FTU. Vi har funnet frem flere ganger. Hver sak lever imidlertid sitt liv og det er alltid nødvendig med en konkret og solid burdering, både faktisk og rettslig.

Har du kjøpt en kondmenert bil uten at dette var opplyst på forhånd kan det være du har krav på heving av kjøpet. Ta kontakt så hjelpe vi deg med din hevingssak. Husk – forsikringen dekker betydelige deler av advokattugiftene. Du betaler kun egenandel.