Begjæring til FTU – Forbrukertvistutvalget

Begjæring til FTU – Forbrukertvistutvalget

Dersom en sak ikke blir løst i Forbrukerrådet har man muligheten til å begjære at saken skal behandles i Forbrukertvistutvalget, ofte forkortet FTU. Mange lurer på hva FTU er for noe. Våre advokater har mye erfaring med FTU - saker. I denne artikkelen gir vi nærmere innblikk i hva FTU er. Bør du bruke advokat? Det kommer an på flere faktorer vi også skal skrive litt mer om nedenfor.

 

Hvilke type saker behandles i FTU?

Austin Lyngmyr jobber med klagesaker knyttet til bil, båt, bobil og campingvogner. Innimellom har vi også saker på andre type kostbare gjenstnader. FTU behandler saker der partene ikke har blitt enige om en løsning i Forbrukerrådet, og den ene parten sender inn begjæring om behandling av saken i FTU. Det må videre være to privatpersoner eller en forbruker mot en næringsdrivende. FTU behandler ikke saker mellom næringsdrivende.

Hva kan FTU gjøre?

FTU fatter vedtak i saken. Det vil si at saken avgjøres med  en slags «dom». Denne avgjørelsen kan bringes inn for overprøving i tingretten. Dersom saken bringes inn til tingretten er det mulig å få tilkjent saksomkostninger. Dette er ikke mulig ved FTU – behandlingen. Når FTU har fattet sitt vedtak er det opp til partene selv å fullbyrde avgjørelsen eller sende den inn til FTU for overprøving. FTU er et meget godt alterantiv til Forliksrådet. I FTU er det kompetente fagpersoner som tar stilling til saken.

Bør du bruke advokat?

I mange av disse sakene har du forsikringsdekning. Det vil si at den vanlige forsikringene på gjenstanden dekker utgifter til advokat. Du betaler kun egenandel. Det er imidlertid en fortusetning at advokatenutgiftene ikke dekkes med mer enn den økonomiske interessen i saken, begrenser oppad til kr 100 000. Dersom du ønsker å heve et bilkjøp, der bilen koster kr 80 000, er den økonomiske interessen kr 80 000. Dersom den økonomisk interessen i saken er lavere enne kr 20 000 – 30 000 bør du vurderer å føre saken selv.

Har du en sak? Ta gjerne kontakt med oss.