Avslag eierskifteforsikring – Protector/NCL

Avslag eierskifteforsikring – Protector/NCL

Veldig mange boliger har feil og mangler. Når private personer gjør sin kanskje viktigste investering blir det ofte noen hektiske budrunder. Mange selgere tegner eierskifteforsikring i Protector eller Amtrust International. Eierskifteforsikring kan gi en falsk trygghet. Når det er påvist feil og mangler er det svært ofte at boligkjøpere får avslag på eierskifteforsikring. Det blir da ofte en omfattende prosess for å få igjennom sine krav. I denne artikkel vil vi gi noen gode råd ved avslag på eierskifteforsikring.

Avslag på eierskifteforsikring – veien videre

Når man har fått ett avslag på eierskifteforsikringen er det svært viktig å dokumentere sitt krav. Dette følger av alminnelig erstatningsrett der det er kravstiller som må dokumentere sitt krav. Det er ikke vanlig at selskaper som Protector og NCL hjelpere til med dette. Både Protector og NCL har til vanlig praksis å kreve at boligkjøperen må dokumentere sitt krav. Det er derfor svært viktig å få innhentet en god takstvurdering som avdekker skader og kostnader. Når en takstmann kontaktes bør det settes opp ett mandat.

 

Reklamasjon – avslag på eierskifteforsikring

Det er viktig å huske på at fristen for reklamasjon løper for hver mangel. Etter rettsprakasis er den ytre rammen for reklamasjonstid tre måneder fra man oppdaget eller burde ha oppdaget manglen. I henhold til avhendingsloven skal man reklamere innen rimelig tid, den ytre grense for dette er som nevnt tre måneder. Men man bør reklamere straks man oppdager en mangel.

Reklamasjon – vanlige feil

Vanlige feil kan blant annet være fukt på bad, arealsvikt, råteskader, lekkasjer, mangel drenering, sopp. Det er ofte komplekse saker som må vurderes individuelt av en erfaren boligadvokat. Våre boligadvokater har spisskompetanse på avhendingsloven. De har arbeidet med komplese spørsmål knyttet til fast eiendom gjennom en årrekke og kan få vurdert om ditt avslag på eierskifteforsikringen er riktig.

Avslag på eierskifteforsikring – hos Austin Lyngmyr betaler du bare 20%, når grunnegenandelen er betalt

I saker om mangel ved bolig, avslag på eierskifteforsikringen har du krav på å få dekket advokat gjennom din boligforsikring. Vi ordner dette direkte med ditt forsikringsselskap. Slik at du betaler egenandel til oss, det overskytende 80% fakturerer vi ditt forsikringsselskap direkte. Dette gjør vi for at det skal være enkelt å bruke advokat.