Anklage om forsikringssvik – varsel uten ugrunnet opphold

Anklage om forsikringssvik – varsel uten ugrunnet opphold

Det får store konsekvenser for forsikringstaker om man blir anklaget for svik. Ved svik vil alle forsikringene bli sagt opp. Forsikringstaker bli så svartelistet. Da dette får så store konsekvenser for forsikringstaker er det i forsikringsavtaleloven strenge regler om å varsle.

Høyesterett – RT 2013 – forsikringsavtaleloven § 4-14

Høyesterett har fastslått at forsikringsselskapene må varsle straks det foreligger en kvalifisert mistanke. Slik at plikten til å varsle kan løpe fra selskapet har mottatt skademeldingen. Om det er tatt ut tiltale mot forsikringstaker etter en skadesak, må selskapet varsle om svik. Dette selv om selskapet vil avvente straffesaken. Men selskapet kan ikke avvente utfallet av straffesaken før varsel.

Utredere – ofte tidligere politifolk

Selskapet bruker ofte utredere med omfattende bakgrunn fra politiet. Når forsikringstaker blir innkalt til avhør/samtale hos en utreder har man krav på å ha med advokat. En advokat vil ofte være en sikkerhet for forsikringstaker slik at samtalen foregår på en ryddig måte.

Streng bevisbyrde

Det er selskapet som har bevisbyrden når det hevdes svik. Det er en like tilnærmet streng bevisbyrde som i straffesaker. Men det kan være fornuftig å la seg bistå av en forsikringsadvokat som kan sørge for at saken blir riktig opplyst. Man har flere eksempler på at saker har blitt lagt frem lite objektivt fra selskapene. Det er derfor en rettsikerhetsgaranti å la seg bistå av advokat.

Austin Lyngmyr – spisskompetanse på forsikringsrett og svik saker

Vi har erfarne forsikringsadvokater som tidligere har arbeidet i flere av de store forsikringsselskapene. Om du blir anklaget for svik fra forsikringsselskapet, kan vi hjelpe deg. Vi kan bistå med hvordan man best bør svare på en anklage om svik fra forsikringsselskapet. I svært mange saker har man også krav på å få dekket 80% av utgiftene til advokat over innboforsikringen.