Advokatbistand for arbeidsgiver

Advokatbistand for arbeidsgiver

Vi tilbyr advokatbistand for arbeidsgiver. Særlig i forbindelse med nedbemanninger, oppsigelse av en enkelt arbeidstaker eller outsourcing kan advokatbistand være hensiktmessig for arbeidsgiver.

Advokatbistand for arbeidsgiver ved nedbemanning

Nedbemanning kan være en krevende prosess for arbeidsgiver. Det er viktig at man ikke gjør feil underveis i prosessen, da det kan medføre store problemer for arbeidsgiver. Det sentrale i en nedbemanningsprosess er at hver enkelt arbeidstaker må vurderes selvstendig. Videre må hele virksomheten vurderes, ikke bare en enkelt avdeling. Det er viktig å kunne dokumentere de vurderinger og overveielser som er gjort før det sendes ut inkalling til drøftelsesmøte med de utvalgte arbeidstakerne. Arbeidsmiljøloven stiller forøvrig krav til selve utvelgelsen, ikke bare grunnlaget for nedbemanningen i seg selv. Ofte blir det forhandlinger med hver enkelt arbeidstaker om frivillige løsninger, i form av sluttavtale. Advokatbistand for arbeidsgiver i slike saker skal fungere som en kvalitetssikring av prosessen, og øke mulighetene for gode løsninger med arbeidstakerne.

Advokatbistand for arbeidsgiver ved oppsigelse

Oppsigelse av en enkelt arbeidstaker vil normalt skyldes arbeidstakerens arbeidsprestasjoner, langvarig fravær eller at man har avdekket kritikkverdige forhold. Samarbeidsproblemer er også praktisk. I disse tilfelle er det først og fremst på drøftelsesmøte og eventuelt forhandlingsmøte at advokatbistand kan være hensiktsmessig. Det er også viktig at det sendes ut formriktig innkalling til drøftelsesmøte og ikke minst at oppsigelsen skrives formriktig dersom det skal inngis oppsigelse.

Advokatbistand for arbeidsgiver ved outsourcing

Med outsourcing tenkes det på en bedrift som setter bort deler av sin produksjon eller arbeidsoppgaver til eksterne bedrifter eller konsulenter. Dette er en prosess hvor mange grensespørsmål vil kunne oppstå og advokatbistand vil normalt være både hensiktsmessig og nødvendig. Arbeidsmiljøloven har regler om dette i kapittel 16.  Overdragelse av virksomhet til annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for oppsigelse eller avskjed fra tidligere eller ny arbeidsgiver. Arbeidsgiver er imidlertid ikke avskåret fra å inngi oppsigelser, men de kan ikke alene være begrunnet i virksomhetsoverdragelsen.

Advokatbistand fra Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma

Vi tilbyr advokatbistand til arbeidsgiver til konkurransedyktig pris og arbeidsrett er et av kjerneområdene til firmaet. Vi bistår mest mellomstore og mindre bedrifter, men har også hatt enkelte større arbeidsgivere som klienter. Dersom det er aktuelt med advokatbistand, kan vi gi en uforpliktende og gratis førstevurdering av saken og hvilken bistand vi kan tilby. Les gjerne flere artikler om arbeidsrett på vår hjemmeside eller på vår artikkelbase.