Bilkjøp mellom private – forholdene ved feil og mangler

Bilkjøp mellom private – forholdene ved feil og mangler

Ved bilkjøp mellom private er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Det synes å herske en viss tvil om forholdene rundt feil og mangler når man har kjøpt bil fra en privatperson. Flere av henvendelsene til oss dreier seg om dette temaet og vi velger derfor og skrive en artikkel om utgangspunktene ved bilkjøp mellom privat.

 

Hva regulerer bilkjøp mellom privat?

Utgangspunktet for kjøpet er den avtalen du inngår med selger. Avtaler dere i kontrakten at bilen skal leveres uten motor, kan du ikke senere klare på dette. Man kan altså avtale fritt hva som skal leveres. Avtalefriheten gjelder også ved bilkjøp mellom private. Som regel er ikke parter få flinke til å skrive utfyllende og lange kontrakter. Ofte benyttes en standardkontrkat fra NAF eller lignende. Dersom avtalen ikke inneholder noe som helst, er det kjøpsloven som regulerer handelen, også dersom man i etterkant oppdager feil og mangler ved kjøretøyet. Man skal imdilertid være oppmerksom på at korrespondanse forut for kjøpet og salgsannonsen også ansees som en del av den avtalerettslige biten ved kjøpet. Har selger skrevet i annonsen at bilen er «meget velholdt» skal den altså være meget velholdt da det er en del av avtalen. Viktige kilder til regulering av handelen ved bilkjøp mellom privat er altså: korrespondanse forut for kjøpet, salgsannonsen og avtalen.

Betydningen av «som den er» – forbeholdet

I de fleste bilkjøp mellom privatpersoner ser vi at det er tatt inn et genrelt forbehold. Bilen er solgt «som den er». Lignende forbehold er som den står, som forevist og så videre. Det er hensiktsmessig å ta inn et slikt forbehold ved salg av en bruktbil, fordi bilen kan ha skjulte feil og mangler. Når man selger bilen «som den er», betyr det at man i utgangspunktet fraskriver seg ansvaret for skjulte feil og mangler. Det mange feilaktig tror er imidlertid at man kan fraskrive seg alt ansvar på denne måten. Det er ikke korrekt. Avtalen mellom partene vil fortsatt gjelde, herunder opplysningene man har gitt forut for handelen. Selv om bilen selges «som den er» vil det kunne foreligge en mangel i henhold til kjøpsloven § 19. Ved opplysningssvikt eller tilbakeholdelse av vesentlige opplysninger kan det foreligge en mangel i lovens forsstand. Det samme gjelder dersom bilen er å anse som i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grun til å rekne med utifra pris og forholdene ellers. Som man skjønner, utifra ordlyden, må det gjøres en helhetlig vurdering. Denne vurderingen kan være vanskelig, og derfor velger mange å bruke advokat på sin sak ved større feil og mangler. Ved kyndig bistand er det større mulighet for å sannsynliggjøre forholdet som en mangel i henhold til loven.

Heving av bilkjøp mellom privat

Ved mindre feil og avvik etter bikjøpt fra privatperson er det ikke noe poeng i å bruke advokat. Du bør da reklamere å kjøre klagesaken selv. Ved tyngre og mer alvorlige avvik stiller det seg annerledes. I disse tilfelle vil det ofte være aktuelt med større erstatningssummer eller heving av bilkjøpet. Du kan fortsatt gjøre jobben selv, men mange velger å bruke advokat. Det er dessverre en del som ikke er klar over det faktum at den vanlige bilforsikringen dekker nesten 80% av utgiftene til advokat.

Trenger du bistand i din sak hører vi gjerne fra deg. Vi jobber med bilsaker hver dag og vi har således ekspertise på bilsaker.