Sluttpakke ved nedbemanning

Sluttpakke ved nedbemanning

Det kan lønne seg med advokatbistand ved nedbemanning. Det gjelder både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Advokatbistand i disse sakene vil i første rekke fokusere på utenrettslige løsninger av tvisten, da normalt i form av en sluttpakke.

Nedbemanning – fritt frem for arbeidsgiver?

Nedbemanning kan oppleves som en situasjon hvor arbeidsgiver har full kontroll over prosessen og at det nærmest er fritt frem. Det er ikke tilfelle. Nedbemanningen vil som oftest ha en saklig grunn, som oftest økonomisk motivert, og således tilsynelatende oppfylle saklighetskravet i arbeidsmiljøloven § 15-7. Saklighetskravet gjelder imidlertid både for utvelgelsen av arbeidstakere og for utvelgelseskretsen (hele virksomheten må vurderes). Videre må det også foretas en avveining av virksomhetens behov mot de ulemper arbeidstaker påføres ved oppsigelse. Endelig kommer saksbehandlingsreglene inn, blant annet tilknyttet avholdelse av drøftelsesmøter.

Sluttpakke ved nedbemanning – fordeler

Vi bistår jevnlig i saker om nedbemanning og vil i de fleste saker råde vår klient, enten det er arbeidstaker eller arbeidsgiver, til å gå inn på forhandlinger om sluttpakke. Dette fordi en slik løsning har mange fordeler. For arbeidstaker er dette særlig følgende:

  • Sikres økonomisk og unngår risiko ved rettssak
  • Får en rask avklaring og kan fokusere på veien videre
  • Unngår formell oppsigelse
  • Forutsigbarhet
  • Mulighet til å få stadfestet rettigheter skriftlig, for eksempel feriepenger, sluttattest og firmaets eiendeler

For arbeidsgiver er dette særlig følgende:

  • Unngår rettslig konflikt
  • Unngår støy og påvirkning på resten av arbeidsplassen
  • Får en rask avklaring og kan fokusere på veien videre
  • Forutsigbarhet
  • Løsning på konflikten vil omfattes av taushetsplikt for begge parter og således blir det ikke skapt presedens

I tillegg til dette må nevnes at arbeidsgiver og arbeidstaker, ihvertfall etter vår erfaring, vil lettere kunne opprettholde et godt forhold om saken løses med en sluttpakke.

Advokatbistand for arbeidsgiver ved nedbemanning

Advokatbistand for arbeidsgiver vil som oftest omfatte juridisk vurdering av grunnlaget for nedbemanning og oppsigelse, innkallelse til drøftelsesmøte, bistand på drøftelsesmøte, forhandlinger om sluttpakke og eventuelt bistand i etterkant av oppsigelse, i første omgang på forhandlingsmøte. Advokatbistand skal være en kvalitetssikring av prosessen og bedre mulighetene for best mulig løsninger.

Advokatbistand for arbeidstaker ved nedbemanning

Advokatbistand for arbeidstaker ved nedbemanning vil som oftest omfatte klientmøte, bistand på drøftelsesmøte, forhandlinger om sluttpakke og eventuelt bistand i etterkant av oppsigelse, i første omgang på forhandlingsmøte. Strategien avtales med klient og hvor sterkt saken står juridisk vil ofte være retningsgivende for hvilken strategi som blir anlagt. Det vil bli gitt råd på hvilke løsninger som burde aksepteres, men til syvende og sist er det klient selv som avgjør.

Sluttpakke ved nedbemanning

Dersom du vurderer advokatbistand i sak om sluttpakke ved nedbemanning, ta kontakt i dag. Du får svar innen kort tid og en vurdering på om du har en sak å gå videre med eller ikke. Ta gjerne en titt på vår artikkelbase på www.advokatveiledning.no.